Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klérofašizmus410 SGWaAP
0.365boľševizmus3476 SGWaAP
0.395klérofašistický914 SGWaAP
0.396ľudáctvo731 SGWaAP
0.429nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.440fašistický12968 SGWaAP
0.444fašizujúci492 SGWaAP
0.453fašizmus43617 SGWaAP
0.466ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.467klerikálny635 SGWaAP
0.467ľudácky1786 SGWaAP
0.477nacizmus17825 SGWaAP
0.481antikomunizmus1458 SGWaAP
0.491boľševický4033 SGWaAP
0.498ľudák3807 SGWaAP
0.500neofašizmus791 SGWaAP
0.501klerikalizmus1156 SGWaAP
0.512nacionálny2577 SGWaAP
0.516čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.517ľudácka1678 SGWaAP
0.519buržoázny_nacionalizmus1069 SGWaAP
0.521šovinizmus3737 SGWaAP
0.523totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.533fašistická11983 SGWaAP