Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000klérofašistický914 SGWaAP
0.298ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.315fašistický12968 SGWaAP
0.332ľudácky1786 SGWaAP
0.395klérofašizmus410 SGWaAP
0.428ľudák3807 SGWaAP
0.453ľudáctvo731 SGWaAP
0.477boľševický4033 SGWaAP
0.482ľudácka1678 SGWaAP
0.483totalitný9859 SGWaAP
0.489klerikálny635 SGWaAP
0.490fašizujúci492 SGWaAP
0.500komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.506čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.508boľševizmus3476 SGWaAP
0.510komunistický36634 SGWaAP
0.511Tiso32737 SGWaAP
0.515fašistická11983 SGWaAP
0.518fašistické5633 SGWaAP