Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.276kláštor131370 SGWaAP
0.364benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.380kostolík33513 SGWaAP
0.395dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.405františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.418kaplnka104479 SGWaAP
0.430kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.436bazilika41896 SGWaAP
0.436kostol513213 SGWaAP
0.460katedrála65581 SGWaAP
0.461cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP
0.466románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.468kláštorný5992 SGWaAP
0.470chrámový_komplex1471 SGWaAP
0.489gotická_katedrála2292 SGWaAP
0.494barokový19738 SGWaAP
0.499gotický20835 SGWaAP
0.499opátstvo7892 SGWaAP
0.504františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.508benediktínsky1111 SGWaAP
0.509drevený_kostolík5367 SGWaAP