Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kláštorná7714 SGWaAP
0.431kláštorný5992 SGWaAP
0.434kláštor131370 SGWaAP
0.496františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.500benediktínska891 SGWaAP
0.523kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.538jezuitská3274 SGWaAP
0.540kaplnka104479 SGWaAP
0.540klariska2923 SGWaAP
0.546františkánska3334 SGWaAP
0.546kláštorné1622 SGWaAP
0.551kartuzián1655 SGWaAP
0.551uršulínka1493 SGWaAP
0.554dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.558mníšska2200 SGWaAP
0.561benediktínsky1111 SGWaAP
0.570benediktín4209 SGWaAP
0.582piaristický757 SGWaAP
0.583pustovňa2690 SGWaAP
0.584cistercián803 SGWaAP
0.585katedrálna701 SGWaAP
0.593benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.599františkán13946 SGWaAP
0.600mníšsky_rád814 SGWaAP