Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kláštor131370 SGWaAP
0.276kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.283benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.318kláštorný5992 SGWaAP
0.320dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.329františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.357kartuzián1655 SGWaAP
0.363kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.365opátstvo7892 SGWaAP
0.389pustovňa2690 SGWaAP
0.391benediktín4209 SGWaAP
0.397benediktínsky1111 SGWaAP
0.400cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP
0.421klariska2923 SGWaAP
0.432kostolík33513 SGWaAP
0.433cistercián803 SGWaAP
0.433kostol513213 SGWaAP
0.434kláštorná7714 SGWaAP
0.438mníšsky_rád814 SGWaAP
0.443františkán13946 SGWaAP
0.456pavlín1312 SGWaAP