Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kino_Hviezda2367 SGWaAP
0.288Kino_Hviezda501 SGWaAP
0.512Amfiteáter1889 SGWaAP
0.519trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.520kinosála17756 SGWaAP
0.529Kino5818 SGWaAP
0.535Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.540amfiteáter45146 SGWaAP
0.541Istropolis13703 SGWaAP
0.542Synagóga2350 SGWaAP
0.551Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.551Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.553estrádna_sála1759 SGWaAP
0.554kúpeľná_dvorana782 SGWaAP
0.568mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.581Estrádny418 SGWaAP
0.581mierové_námestie3653 SGWaAP
0.583Čierny_orol3807 SGWaAP