Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kinematografický1476 SGWaAP
0.435audiovizuálny11625 SGWaAP
0.465filmový181244 SGWaAP
0.552kinematografická1169 SGWaAP
0.554filmársky2921 SGWaAP
0.556kinematografia38054 SGWaAP
0.569kinematografické1474 SGWaAP
0.621fotografický20948 SGWaAP
0.631trikový819 SGWaAP
0.632filmové41629 SGWaAP
0.638dokumentárny13954 SGWaAP
0.641umelecký137883 SGWaAP
0.643audiovizuálne4861 SGWaAP
0.650filmová128881 SGWaAP
0.654režisérsky3376 SGWaAP
0.661žánrový6231 SGWaAP
0.665krátkometrážny2988 SGWaAP
0.667audiovizuálna11483 SGWaAP
0.670scenáristický996 SGWaAP
0.670výpravný2483 SGWaAP
0.672premietací1504 SGWaAP
0.672dokumentaristický418 SGWaAP
0.674filmár33952 SGWaAP
0.682audiovizuálne519 SGWaAP