Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kinematografická1169 SGWaAP
0.425kinematografia38054 SGWaAP
0.462filmová128881 SGWaAP
0.491filmárska3171 SGWaAP
0.518dokumentárna13334 SGWaAP
0.525dokumentaristická471 SGWaAP
0.552kinematografický1476 SGWaAP
0.568audiovizuálna11483 SGWaAP
0.576dokumentaristika987 SGWaAP
0.585režisérska4392 SGWaAP
0.600kameramanská723 SGWaAP
0.604filmové41629 SGWaAP
0.606krátkometrážna1066 SGWaAP
0.607kinematografické1474 SGWaAP
0.618žánrová9062 SGWaAP
0.620triková917 SGWaAP
0.624audiovizuálne4861 SGWaAP
0.645divadelníctvo2554 SGWaAP
0.647fotografická27961 SGWaAP
0.651súdobá3366 SGWaAP
0.651celovečerná2747 SGWaAP
0.659filmárske1217 SGWaAP
0.669animovaná11896 SGWaAP