Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000keltské3377 SGWaAP
0.295germánske1615 SGWaAP
0.366neolitické680 SGWaAP
0.392praveké2775 SGWaAP
0.407veľkomoravské2959 SGWaAP
0.409staroslovanské777 SGWaAP
0.412slovanské13717 SGWaAP
0.414predhistorické557 SGWaAP
0.438keltská5418 SGWaAP
0.442slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.455hradisko17987 SGWaAP
0.470Kelt12343 SGWaAP
0.472keltský6859 SGWaAP
0.485včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.487prehistorické1206 SGWaAP
0.495slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.495predhistorická864 SGWaAP
0.497staroslovenské485 SGWaAP
0.499lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.503neolit3979 SGWaAP
0.509pohanské3021 SGWaAP
0.510staroveké5553 SGWaAP