Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000keltská5418 SGWaAP
0.408keltský6859 SGWaAP
0.438keltské3377 SGWaAP
0.450germánska2851 SGWaAP
0.488Keltský826 SGWaAP
0.491stredoveká35919 SGWaAP
0.505praveká4434 SGWaAP
0.521Kelt12343 SGWaAP
0.545staroslovanská966 SGWaAP
0.547predhistorická864 SGWaAP
0.549slovanská26906 SGWaAP
0.549pohanská7442 SGWaAP
0.558predkresťanská1046 SGWaAP
0.571etruská754 SGWaAP
0.573starodávna8691 SGWaAP
0.576staroveká15215 SGWaAP
0.592mohylová437 SGWaAP
0.598pradávna2923 SGWaAP
0.600staroegyptská1138 SGWaAP
0.600staroslovanský1193 SGWaAP