Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kavaléria1462 SGWaAP
0.362pechota8675 SGWaAP
0.484eskadróna695 SGWaAP
0.504granátnik656 SGWaAP
0.511armáda317169 SGWaAP
0.513artiléria640 SGWaAP
0.529obrnená2525 SGWaAP
0.561pechotná1189 SGWaAP
0.563légia13550 SGWaAP
0.565eskadra1919 SGWaAP
0.574mušketa1626 SGWaAP
0.576zadný_voj576 SGWaAP
0.586stíhacia1235 SGWaAP
0.590námorná_pechota2926 SGWaAP
0.591rota17882 SGWaAP
0.594husár5217 SGWaAP
0.594tanková_divízia808 SGWaAP
0.595obrnenec612 SGWaAP
0.596žoldnierska664 SGWaAP
0.596delostrelectvo7540 SGWaAP
0.599čata15357 SGWaAP
0.605gardový853 SGWaAP
0.605regiment3194 SGWaAP
0.605guľometná698 SGWaAP