Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katolicizmus10809 SGWaAP
0.189protestantizmus4455 SGWaAP
0.308kresťanstvo112019 SGWaAP
0.349konzervativizmus7677 SGWaAP
0.360sekularizmus3288 SGWaAP
0.365liberalizmus19638 SGWaAP
0.377ateizmus16464 SGWaAP
0.383klerikalizmus1156 SGWaAP
0.390protestant17006 SGWaAP
0.391katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.404luteranizmus427 SGWaAP
0.412pohanstvo5012 SGWaAP
0.412islam66773 SGWaAP
0.413židovstvo9482 SGWaAP
0.416nacionalizmus26046 SGWaAP
0.422fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.425Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.425pravoslávie4171 SGWaAP
0.426marxizmus13099 SGWaAP
0.432katolíctvo451 SGWaAP
0.435katolík82214 SGWaAP
0.435judaizmus11119 SGWaAP
0.436kalvinizmus737 SGWaAP
0.438pápežstvo2697 SGWaAP