Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katolík82214 SGWaAP
0.234protestant17006 SGWaAP
0.239kresťan253031 SGWaAP
0.299luterán5064 SGWaAP
0.324veriaci150386 SGWaAP
0.347veriaci111658 SGWaAP
0.354evanjelik21418 SGWaAP
0.365nekresťan2285 SGWaAP
0.371katolícky57473 SGWaAP
0.378Katolík561 SGWaAP
0.387anglikán1653 SGWaAP
0.402mohamedán3468 SGWaAP
0.412ateista41462 SGWaAP
0.424Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.429katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.432moslim74254 SGWaAP
0.433neveriaci10286 SGWaAP
0.435katolicizmus10809 SGWaAP
0.439kalvín3292 SGWaAP
0.440evanjelikál794 SGWaAP
0.443gréckokatolík7094 SGWaAP
0.450žid65420 SGWaAP