Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katolíctvo451 SGWaAP
0.432katolicizmus10809 SGWaAP
0.454kalvinizmus737 SGWaAP
0.462protestantizmus4455 SGWaAP
0.475luteranizmus427 SGWaAP
0.475pravoslávie4171 SGWaAP
0.483luteránske500 SGWaAP
0.491kresťanstvo112019 SGWaAP
0.520protestantské2527 SGWaAP
0.521pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.523židovstvo9482 SGWaAP
0.540pohanstvo5012 SGWaAP
0.553národovectvo952 SGWaAP
0.554rusofilstvo660 SGWaAP
0.557kalvín3292 SGWaAP
0.559arianizmus654 SGWaAP
0.567ortodoxné1539 SGWaAP
0.568katolícke21666 SGWaAP
0.568deizmus428 SGWaAP
0.570klerikalizmus1156 SGWaAP