Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katolícky57473 SGWaAP
0.248protestantský6987 SGWaAP
0.332kresťanský98148 SGWaAP
0.349rímskokatolícky9172 SGWaAP
0.356luteránsky2586 SGWaAP
0.371katolík82214 SGWaAP
0.378evanjelický22834 SGWaAP
0.404cirkevný71707 SGWaAP
0.409katolícky_kňaz14077 SGWaAP
0.431pravoslávny20874 SGWaAP
0.436evanjelik21418 SGWaAP
0.437kňaz355291 SGWaAP
0.444kalvín3292 SGWaAP
0.454evanjelikálny986 SGWaAP
0.458teológ30012 SGWaAP
0.461kalvínsky1641 SGWaAP
0.470luterán5064 SGWaAP
0.471jezuitský5389 SGWaAP
0.473protestant17006 SGWaAP
0.473biskup286883 SGWaAP
0.479cirkevný_hodnostár7202 SGWaAP
0.479veriaci150386 SGWaAP
0.484kazateľ34310 SGWaAP
0.487veriaci111658 SGWaAP