Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katolícke_vierovyznanie685 SGWaAP
0.337rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.528rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.528maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.575pravoslávne2592 SGWaAP
0.578evanjelické4953 SGWaAP
0.578vierovyznanie24357 SGWaAP
0.583evanjelik21418 SGWaAP
0.595katolík82214 SGWaAP
0.620národnosť73533 SGWaAP
0.628kalvín3292 SGWaAP
0.629luterán5064 SGWaAP
0.638protestant17006 SGWaAP
0.640luteránske500 SGWaAP
0.641konfesia3766 SGWaAP
0.643protestantské2527 SGWaAP
0.643katolíctvo451 SGWaAP
0.647gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.650kalvínska1131 SGWaAP