Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katolícke21666 SGWaAP
0.279kresťanské38118 SGWaAP
0.336protestantské2527 SGWaAP
0.349cirkevné24655 SGWaAP
0.367evanjelické4953 SGWaAP
0.377sekulárne1752 SGWaAP
0.414luteránske500 SGWaAP
0.418katolícka99952 SGWaAP
0.453rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.456pravoslávne2592 SGWaAP
0.478náboženské27478 SGWaAP
0.482jezuitské1277 SGWaAP
0.483evanjelikálne409 SGWaAP
0.490katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.501ateistické1233 SGWaAP
0.510katolícky57473 SGWaAP
0.519religiózne805 SGWaAP
0.525gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.529teologické8505 SGWaAP
0.530kňazské5121 SGWaAP
0.537biblické12886 SGWaAP
0.538ekumenické4128 SGWaAP
0.539Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.547ortodoxné1539 SGWaAP