Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.392nadrealizmus1563 SGWaAP
0.438nadrealista937 SGWaAP
0.457básnik142179 SGWaAP
0.475nadrealistická612 SGWaAP
0.494Rudolf_Dilong1662 SGWaAP
0.498literát11657 SGWaAP
0.499Buzássy2179 SGWaAP
0.511prozaik19895 SGWaAP
0.512literárny_kritik6916 SGWaAP
0.517davista1019 SGWaAP
0.530básnická21945 SGWaAP
0.535poézia145669 SGWaAP
0.540Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.544Vojtech_Mihálik1442 SGWaAP
0.548Miroslav_Válek3380 SGWaAP
0.552Hlbina589 SGWaAP
0.554memoárová1457 SGWaAP
0.560štúrovský_básnik768 SGWaAP