Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.187Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.202cirkev670610 SGWaAP
0.266Cirkev25402 SGWaAP
0.340rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.382cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.383pápežstvo2697 SGWaAP
0.384pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.391katolicizmus10809 SGWaAP
0.418anglikánska_cirkev2787 SGWaAP
0.420klérus7579 SGWaAP
0.422Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.424kresťanstvo112019 SGWaAP
0.429katolík82214 SGWaAP
0.433katolícka99952 SGWaAP
0.441protestantská8913 SGWaAP
0.442vierouka3595 SGWaAP
0.457heréza5062 SGWaAP
0.463protestantizmus4455 SGWaAP
0.465ekumenizmus6626 SGWaAP
0.466kresťan253031 SGWaAP
0.469kresťanská148366 SGWaAP