Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katolícka99952 SGWaAP
0.367rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.375Katolícky11811 SGWaAP
0.386evanjelická21060 SGWaAP
0.392kresťanská148366 SGWaAP
0.402protestantská8913 SGWaAP
0.418katolícke21666 SGWaAP
0.433katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.441luteránska2949 SGWaAP
0.457evanjelikálna1039 SGWaAP
0.458cirkev670610 SGWaAP
0.465cirkevná86517 SGWaAP
0.484jezuitská3274 SGWaAP
0.487Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.496pravoslávna10215 SGWaAP
0.499kalvínska1131 SGWaAP
0.501teológia56257 SGWaAP
0.504katolícky57473 SGWaAP
0.513rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.519gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.522Cirkev25402 SGWaAP
0.526teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.536teologická15752 SGWaAP