Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katedra105195 SGWaAP
0.134Katedra31518 SGWaAP
0.258Fakulta57230 SGWaAP
0.342fakulta199887 SGWaAP
0.353Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.362filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.380pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.388Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.395univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.402FF_UK4571 SGWaAP
0.406Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.433doktorandka3026 SGWaAP
0.436prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.438FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.443Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.446dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.447prodekan7779 SGWaAP
0.453univerzita541774 SGWaAP
0.458katedra_politológia1324 SGWaAP
0.460Masarykova_univerzita6437 SGWaAP
0.461fakulta_UK7131 SGWaAP
0.469Univerzita_Matej5846 SGWaAP