Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.260Katedrálny_chrám703 SGWaAP
0.335farský_kostol21935 SGWaAP
0.352Katedrála_sv2463 SGWaAP
0.353katedrálny1980 SGWaAP
0.363Katedrála3427 SGWaAP
0.371gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.385františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.413jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.419Bazilika6186 SGWaAP
0.430svätá_liturgia7239 SGWaAP
0.444gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.445Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.449bazilika41896 SGWaAP
0.450farský_Kostol1119 SGWaAP