Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katastrofická4955 SGWaAP
0.431katastrofický6067 SGWaAP
0.465apokalyptická2510 SGWaAP
0.471katastrofické1311 SGWaAP
0.506kataklizma2091 SGWaAP
0.530hrozivá9934 SGWaAP
0.539prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.545katastrofa113090 SGWaAP
0.553apokalyptická_vízia606 SGWaAP
0.559katastrofický_scenár3923 SGWaAP
0.580apokalypsa11753 SGWaAP
0.596pesimistická4311 SGWaAP
0.597hrôzostrašná6643 SGWaAP
0.598desivá14221 SGWaAP
0.609ničivá11577 SGWaAP
0.610živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.619zničujúca3937 SGWaAP
0.621neodvratná2500 SGWaAP
0.633pohroma27129 SGWaAP
0.646apokalyptický3093 SGWaAP
0.652fatálna4721 SGWaAP
0.655apokalyptické889 SGWaAP
0.657cunami6514 SGWaAP
0.660tsunami6193 SGWaAP