Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katastrofa113090 SGWaAP
0.295pohroma27129 SGWaAP
0.437kataklizma2091 SGWaAP
0.490prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.521tragédia118884 SGWaAP
0.545katastrofická4955 SGWaAP
0.551havária75186 SGWaAP
0.578cunami6514 SGWaAP
0.581živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.588apokalypsa11753 SGWaAP
0.592tsunami6193 SGWaAP
0.594povodeň85562 SGWaAP
0.610hladomor10272 SGWaAP
0.624katastrofický6067 SGWaAP
0.632blamáž5861 SGWaAP
0.640nehoda212896 SGWaAP
0.645skaza28101 SGWaAP
0.647epidémia35751 SGWaAP
0.649kolaps41031 SGWaAP
0.659potopa15522 SGWaAP
0.661živelná_pohroma10872 SGWaAP
0.661katastrofické1311 SGWaAP
0.664Katastrofa716 SGWaAP
0.669kríza489618 SGWaAP
0.675katastrofálna14080 SGWaAP
0.675neodvratná2500 SGWaAP
0.679vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.679vlna_cunami1913 SGWaAP
0.680vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.681galiba1951 SGWaAP
0.686ničivá11577 SGWaAP
0.687prívalová_vlna2478 SGWaAP
0.694nešťastie98653 SGWaAP
0.696krach35117 SGWaAP
0.698explózia28991 SGWaAP
0.700sodoma586 SGWaAP
0.702Černobyľ7984 SGWaAP
0.702katastroficky737 SGWaAP
0.703výbuch_sopka2621 SGWaAP
0.706bomba95062 SGWaAP
0.706hrozná40197 SGWaAP
0.707zemetrasenie63101 SGWaAP
0.708strašná50101 SGWaAP
0.708pliaga6843 SGWaAP
0.711vojna656840 SGWaAP