Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000katalánska6457 SGWaAP
0.138Katalánsky3969 SGWaAP
0.346baskická1856 SGWaAP
0.356katalánsky5439 SGWaAP
0.386katalánske1245 SGWaAP
0.410španielska78147 SGWaAP
0.440baskický2197 SGWaAP
0.467Madrid48253 SGWaAP
0.467baskické555 SGWaAP
0.475portugalská12990 SGWaAP
0.477flámska1915 SGWaAP
0.493Carles778 SGWaAP
0.505Barcelona80974 SGWaAP
0.506Valencia19442 SGWaAP
0.514tuniská1939 SGWaAP
0.518alžírska2293 SGWaAP
0.519argentínska9958 SGWaAP