Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kataklizma2091 SGWaAP
0.437katastrofa113090 SGWaAP
0.472apokalypsa11753 SGWaAP
0.478pohroma27129 SGWaAP
0.506katastrofická4955 SGWaAP
0.566potopa15522 SGWaAP
0.568prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.574ničivá11577 SGWaAP
0.577vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.590apokalyptická2510 SGWaAP
0.594hladomor10272 SGWaAP
0.594vojnové_besnenie570 SGWaAP
0.599apokalyptická_vízia606 SGWaAP
0.603vojna656840 SGWaAP
0.604skaza28101 SGWaAP
0.610neodvratná2500 SGWaAP
0.619tragédia118884 SGWaAP
0.623epocha20271 SGWaAP
0.634cunami6514 SGWaAP
0.636epochálna571 SGWaAP
0.639katastrofický6067 SGWaAP