Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kastový680 SGWaAP
0.545otrokársky1290 SGWaAP
0.573patriarchálny2229 SGWaAP
0.607kasta8321 SGWaAP
0.622rovnostársky702 SGWaAP
0.644klanový446 SGWaAP
0.650hierarchický2867 SGWaAP
0.653despocia408 SGWaAP
0.658matriarchát1091 SGWaAP
0.674feudálny4643 SGWaAP
0.675kapitalistický11913 SGWaAP
0.675hinduizmus5848 SGWaAP
0.677patriarchálne767 SGWaAP
0.685mnohoženstvo1316 SGWaAP
0.689vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.689otrokárstvo2395 SGWaAP