Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kastelán4573 SGWaAP
0.327palatín7542 SGWaAP
0.419podžupan3090 SGWaAP
0.429lúpežný_rytier1073 SGWaAP
0.433gróf58759 SGWaAP
0.469veľmož6882 SGWaAP
0.470Žigmund10064 SGWaAP
0.471šľachtic27207 SGWaAP
0.479kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.483richtár22876 SGWaAP
0.492uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.492prepošt3157 SGWaAP
0.493hradný15831 SGWaAP
0.497familiár676 SGWaAP
0.508zeman9863 SGWaAP