Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kastílsky418 SGWaAP
0.321aragónsky499 SGWaAP
0.364kastílska563 SGWaAP
0.505Aragónsky665 SGWaAP
0.517neapolský2974 SGWaAP
0.533Bourbonovci674 SGWaAP
0.538aragónska584 SGWaAP
0.560sicílsky2411 SGWaAP
0.563sardínsky495 SGWaAP
0.563Orleánsky470 SGWaAP
0.570neapolské644 SGWaAP
0.578burgundský1287 SGWaAP
0.580turecký_sultán1053 SGWaAP
0.587galský1099 SGWaAP
0.602florentský1920 SGWaAP
0.602perzský6789 SGWaAP
0.605bretónsky805 SGWaAP