Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kastílska563 SGWaAP
0.364kastílsky418 SGWaAP
0.388aragónska584 SGWaAP
0.405Aragónsky665 SGWaAP
0.419aragónsky499 SGWaAP
0.524Bourbonovci674 SGWaAP
0.574andalúzska787 SGWaAP
0.583neapolská2244 SGWaAP
0.588neapolské644 SGWaAP
0.590neapolský2974 SGWaAP
0.598Neapolský733 SGWaAP
0.601galská665 SGWaAP
0.610sicílska2385 SGWaAP
0.611Habsburský1841 SGWaAP
0.622Orleánsky470 SGWaAP