Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.337kartuzián1655 SGWaAP
0.363kláštor131370 SGWaAP
0.389benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.419dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.420cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP
0.430kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.465kamaldulský864 SGWaAP
0.471kartuziánsky497 SGWaAP
0.477františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.490kamaldul541 SGWaAP
0.504cistercián803 SGWaAP
0.510benediktínsky1111 SGWaAP
0.522benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.523románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.526opátstvo7892 SGWaAP
0.532kláštorný5992 SGWaAP
0.541hrad440610 SGWaAP
0.545kostolík33513 SGWaAP
0.556pustovňa2690 SGWaAP
0.556benediktín4209 SGWaAP