Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kartuzián1655 SGWaAP
0.337kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.357kláštor131370 SGWaAP
0.361kamaldul541 SGWaAP
0.371cistercián803 SGWaAP
0.373benediktín4209 SGWaAP
0.429kartuziánsky497 SGWaAP
0.436augustinián1325 SGWaAP
0.438benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.448kamaldulský864 SGWaAP
0.458benediktínsky1111 SGWaAP
0.467pavlín1312 SGWaAP
0.479pustovník9775 SGWaAP
0.481pustovňa2690 SGWaAP
0.486mníšsky_rád814 SGWaAP
0.490kláštorný5992 SGWaAP
0.498opátstvo7892 SGWaAP
0.503karmelitán1507 SGWaAP
0.504dominikán6735 SGWaAP
0.514opát10832 SGWaAP
0.515mních56456 SGWaAP
0.519paulín940 SGWaAP