Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000karpatskonemecký404 SGWaAP
0.250Karpatskonemecký400 SGWaAP
0.518rusínska_obroda857 SGWaAP
0.541Rusínsky_obroda953 SGWaAP
0.568divadelný_ochotník1107 SGWaAP
0.606čabiansky683 SGWaAP
0.618krajanský_spolok1198 SGWaAP
0.621Jednota_dôchodca8696 SGWaAP
0.628evanjelický_cirkevný2227 SGWaAP
0.633karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.636Folklórny2786 SGWaAP
0.650Národopisný1704 SGWaAP