Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.519Rusín21403 SGWaAP
0.554sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.571židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.586české_pohraničie1074 SGWaAP
0.593lužický_Srb468 SGWaAP
0.612Žid151777 SGWaAP
0.612židovská74011 SGWaAP
0.612Maďar132292 SGWaAP
0.618rusínske3599 SGWaAP
0.630Karpatskonemecký400 SGWaAP
0.633karpatskonemecký404 SGWaAP
0.638rusínska9993 SGWaAP
0.639dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.639etnografická3175 SGWaAP
0.649Róm205461 SGWaAP
0.650protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.651rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.651národopisný2491 SGWaAP
0.654národopisná4178 SGWaAP
0.656Lužický662 SGWaAP
0.658maďarská_menšina13584 SGWaAP