Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000karpatská9751 SGWaAP
0.256Karpatský9735 SGWaAP
0.495karpatské1769 SGWaAP
0.538panónska3259 SGWaAP
0.538Beskydský942 SGWaAP
0.543Žitavský1182 SGWaAP
0.551žitavská1052 SGWaAP
0.558Laborecký1233 SGWaAP
0.558karpatský8942 SGWaAP
0.570laborecká1980 SGWaAP
0.590malokarpatská3788 SGWaAP
0.591Čergovský637 SGWaAP
0.593beskydská1367 SGWaAP
0.596podunajská4448 SGWaAP
0.599Podunajský2340 SGWaAP
0.606Vinohradnícky934 SGWaAP
0.610sabinovská2520 SGWaAP
0.613pieninská701 SGWaAP
0.615Malokarpatský5863 SGWaAP
0.617dunajská17952 SGWaAP
0.618zakarpatská1754 SGWaAP
0.623sibírska6906 SGWaAP
0.625ipeľská1106 SGWaAP
0.628Bystrický5073 SGWaAP
0.631turnianska1293 SGWaAP