Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000karierizmus930 SGWaAP
0.332prospechárstvo653 SGWaAP
0.395mamonárstvo416 SGWaAP
0.407egoizmus16497 SGWaAP
0.407hrabivosť918 SGWaAP
0.417oportunizmus2274 SGWaAP
0.429intrigánstvo456 SGWaAP
0.430sebectvo10545 SGWaAP
0.448ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.455nečestnosť1799 SGWaAP
0.456lakomstvo3062 SGWaAP
0.459egocentrizmus2227 SGWaAP
0.460bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.460zištnosť649 SGWaAP
0.468chamtivosť12734 SGWaAP
0.468malomeštiactvo869 SGWaAP
0.473pokrytectvo12995 SGWaAP
0.478amorálnosť1417 SGWaAP
0.493povrchnosť7196 SGWaAP
0.496snobizmus1135 SGWaAP
0.500elitárstvo1168 SGWaAP
0.501konformizmus1169 SGWaAP
0.506falošnosť3045 SGWaAP
0.510samoľúbosť4704 SGWaAP
0.513sebeckosť3270 SGWaAP
0.520zhýralosť589 SGWaAP
0.520pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.522povýšenectvo1034 SGWaAP
0.524hedonizmus2092 SGWaAP
0.524pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.526individualizmus8799 SGWaAP
0.529snobstvo567 SGWaAP
0.529lakomosť2032 SGWaAP
0.530nemorálnosť3093 SGWaAP
0.532farizejstvo2371 SGWaAP
0.541pretvárka11695 SGWaAP
0.545mamona4353 SGWaAP
0.545nepoctivosť1014 SGWaAP
0.546velikášstvo1072 SGWaAP
0.547nevzdelanosť2243 SGWaAP
0.548bigotnosť752 SGWaAP
0.549faloš4791 SGWaAP
0.549náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.550nadutosť2296 SGWaAP
0.550nemravnosť3259 SGWaAP
0.552primitivizmus3253 SGWaAP