Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kariérový_poradca673 SGWaAP
0.428výchovný_poradca7145 SGWaAP
0.446kariérové_poradenstvo3240 SGWaAP
0.502kariérová1332 SGWaAP
0.503kariérne_poradenstvo2028 SGWaAP
0.534edukátor582 SGWaAP
0.589kontinuálne_vzdelávanie6877 SGWaAP
0.599rovesnícky791 SGWaAP
0.600pedagóg189236 SGWaAP
0.603pedagogický74748 SGWaAP
0.605poradenský5969 SGWaAP
0.605vychovávateľ25035 SGWaAP
0.606psychológ89044 SGWaAP
0.607celoživotné_vzdelávanie18429 SGWaAP
0.614profesijná_orientácia1950 SGWaAP
0.629kariérový2369 SGWaAP