Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kardiológia4412 SGWaAP
0.241neurológia6524 SGWaAP
0.278cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.287ortopédia4921 SGWaAP
0.288urológia3908 SGWaAP
0.295gastroenterológia1858 SGWaAP
0.313rádiológia1924 SGWaAP
0.327pediatria5378 SGWaAP
0.329diabetológia1408 SGWaAP
0.342gynekológia8387 SGWaAP
0.344endokrinológia2346 SGWaAP
0.348hematológia4930 SGWaAP
0.354vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.358anestéziológia2085 SGWaAP
0.364chirurgia30713 SGWaAP
0.384imunológia2835 SGWaAP
0.393kardiologická2711 SGWaAP