Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kardinál101854 SGWaAP
0.231arcibiskup91698 SGWaAP
0.315biskup286883 SGWaAP
0.320prelát4112 SGWaAP
0.333pápež_Benedikt26036 SGWaAP
0.367pápež231464 SGWaAP
0.378pápež_František47550 SGWaAP
0.382nuncius3108 SGWaAP
0.391kardinál_Ratzinger1738 SGWaAP
0.392prímas2456 SGWaAP
0.392monsignor3388 SGWaAP
0.395rímska_kúria2823 SGWaAP
0.402Kardinál868 SGWaAP
0.412Ratzinger4511 SGWaAP
0.415svätý_Otec74820 SGWaAP
0.415episkopát1716 SGWaAP
0.417prefekt_kongregácia2565 SGWaAP
0.421emeritný_arcibiskup2261 SGWaAP