Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitulská4076 SGWaAP
0.146Kapitulský2609 SGWaAP
0.514Uršulínsky562 SGWaAP
0.516Paulínsky585 SGWaAP
0.517michalská3431 SGWaAP
0.543Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.546paulínska693 SGWaAP
0.557župné_námestie1291 SGWaAP
0.564Kováčsky1494 SGWaAP
0.565Františkánsky2414 SGWaAP
0.576piaristická1283 SGWaAP
0.578Konventný565 SGWaAP
0.578Župný_námestie1498 SGWaAP
0.580konventná769 SGWaAP
0.582Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.584Klariský860 SGWaAP
0.585Mäsiarsky927 SGWaAP