Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitula9554 SGWaAP
0.418prepošt3157 SGWaAP
0.434kanonik9390 SGWaAP
0.484prepoštstvo686 SGWaAP
0.492Kapitula595 SGWaAP
0.496ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.502dominikán6735 SGWaAP
0.511biskupstvo11888 SGWaAP
0.513Ostrihomský1751 SGWaAP
0.515arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.516konvent12858 SGWaAP
0.518diecéza45229 SGWaAP
0.520opát10832 SGWaAP
0.530ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.532archidiakon672 SGWaAP
0.534jágerský_biskup727 SGWaAP
0.535archidiakonát596 SGWaAP
0.536generálna_kongregácia1209 SGWaAP
0.537synoda21520 SGWaAP
0.545generálna_kapitula1385 SGWaAP
0.545augustinián1325 SGWaAP
0.547arcidiecéza11179 SGWaAP