Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitulácia6578 SGWaAP
0.316bezpodmienečná_kapitulácia621 SGWaAP
0.511Spojenec1845 SGWaAP
0.530spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.533okupácia28497 SGWaAP
0.534Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.539kapitulovať8730 SGWaAP
0.551spojenecká7143 SGWaAP
0.552mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.552víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.578nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.580nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.581dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.612Hitler54756 SGWaAP
0.614okupačná5266 SGWaAP
0.615sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.618Stalingrad4105 SGWaAP
0.620ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.625zdrvujúca_porážka1074 SGWaAP
0.626vojna656840 SGWaAP
0.630anexia3250 SGWaAP
0.637dobytie11312 SGWaAP