Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitalizmus65672 SGWaAP
0.276kapitalistický11913 SGWaAP
0.330liberalizmus19638 SGWaAP
0.337socializmus107795 SGWaAP
0.361kapitalistická11577 SGWaAP
0.374komunizmus85978 SGWaAP
0.399etatizmus1393 SGWaAP
0.409kapitalista14057 SGWaAP
0.412imperializmus6287 SGWaAP
0.434marxizmus13099 SGWaAP
0.434kolektivizmus1831 SGWaAP
0.440kapitalistické3053 SGWaAP
0.446liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.450totalitarizmus2624 SGWaAP
0.450Kapitalizmus492 SGWaAP
0.458trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.462Socializmus776 SGWaAP
0.465diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.470globalizmus815 SGWaAP
0.486totalita30502 SGWaAP