Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitalistický11913 SGWaAP
0.276kapitalizmus65672 SGWaAP
0.350kapitalistická11577 SGWaAP
0.367socialistický34296 SGWaAP
0.369vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.396kapitalistické3053 SGWaAP
0.419otrokársky1290 SGWaAP
0.433kapitalista14057 SGWaAP
0.433totalitný9859 SGWaAP
0.436buržoázny4038 SGWaAP
0.473socializmus107795 SGWaAP
0.474komunistický36634 SGWaAP
0.475korporatívny1027 SGWaAP
0.483imperializmus6287 SGWaAP
0.492proletariát6763 SGWaAP
0.492diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.497imperialistický1731 SGWaAP
0.502kolektivistický424 SGWaAP
0.511postkomunistický3543 SGWaAP
0.511vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.524kolektivizmus1831 SGWaAP
0.527trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.538marxistický3814 SGWaAP
0.548komunizmus85978 SGWaAP
0.553socialistické12213 SGWaAP
0.555liberalizmus19638 SGWaAP
0.557postsocialistický773 SGWaAP
0.558demokratický64512 SGWaAP
0.559neokolonializmus512 SGWaAP
0.562boľševický4033 SGWaAP
0.563liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.564pseudodemokracia407 SGWaAP
0.564etatizmus1393 SGWaAP
0.567etatistický443 SGWaAP
0.569socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.573zločinný3119 SGWaAP
0.573kapitalisticky718 SGWaAP
0.574zločinecký4740 SGWaAP
0.574marxizmus13099 SGWaAP
0.575imperialista2426 SGWaAP
0.581buržuj1376 SGWaAP
0.582imperialistická2821 SGWaAP