Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitalistický11913 SGWaAP
0.276kapitalizmus65672 SGWaAP
0.350kapitalistická11577 SGWaAP
0.367socialistický34296 SGWaAP
0.369vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.396kapitalistické3053 SGWaAP
0.419otrokársky1290 SGWaAP
0.433kapitalista14057 SGWaAP
0.433totalitný9859 SGWaAP
0.436buržoázny4038 SGWaAP
0.473socializmus107795 SGWaAP
0.474komunistický36634 SGWaAP
0.475korporatívny1027 SGWaAP
0.483imperializmus6287 SGWaAP
0.492proletariát6763 SGWaAP
0.492diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.497imperialistický1731 SGWaAP
0.502kolektivistický424 SGWaAP
0.511postkomunistický3543 SGWaAP
0.511vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.524kolektivizmus1831 SGWaAP