Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitalistické3053 SGWaAP
0.292socialistické12213 SGWaAP
0.367komunistické8142 SGWaAP
0.394buržoázne1014 SGWaAP
0.396kapitalistický11913 SGWaAP
0.436kapitalistická11577 SGWaAP
0.440kapitalizmus65672 SGWaAP
0.458totalitné2380 SGWaAP
0.498boľševické1337 SGWaAP
0.524postkomunistické781 SGWaAP
0.529marxistické1330 SGWaAP
0.529socializmus107795 SGWaAP
0.538diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.550trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.553socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.563rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.581proletariát6763 SGWaAP
0.585proletárske518 SGWaAP
0.586kapitalista14057 SGWaAP
0.587ideologické6710 SGWaAP
0.587komunizmus85978 SGWaAP
0.588liberálne6296 SGWaAP
0.601autokracia1058 SGWaAP
0.603vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.603demokratické26181 SGWaAP
0.603ateistické1233 SGWaAP
0.605totalita30502 SGWaAP
0.606novodobé5396 SGWaAP
0.608imperializmus6287 SGWaAP
0.610imperialistická2821 SGWaAP
0.612totalitný9859 SGWaAP
0.616pseudodemokracia407 SGWaAP
0.620vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.620otrokárstvo2395 SGWaAP
0.621kolektivizmus1831 SGWaAP
0.626boľševizmus3476 SGWaAP
0.627nacionálne837 SGWaAP
0.627diktatúra24909 SGWaAP
0.628anarchistické633 SGWaAP
0.628komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.630buržoázny4038 SGWaAP