Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitalistické3053 SGWaAP
0.292socialistické12213 SGWaAP
0.367komunistické8142 SGWaAP
0.394buržoázne1014 SGWaAP
0.396kapitalistický11913 SGWaAP
0.436kapitalistická11577 SGWaAP
0.440kapitalizmus65672 SGWaAP
0.458totalitné2380 SGWaAP
0.498boľševické1337 SGWaAP
0.524postkomunistické781 SGWaAP
0.529marxistické1330 SGWaAP
0.529socializmus107795 SGWaAP
0.538diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.550trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.553socialistické_zriadenie1585 SGWaAP
0.563rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.581proletariát6763 SGWaAP
0.585proletárske518 SGWaAP
0.586kapitalista14057 SGWaAP
0.587ideologické6710 SGWaAP
0.587komunizmus85978 SGWaAP
0.588liberálne6296 SGWaAP
0.601autokracia1058 SGWaAP