Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitalistická11577 SGWaAP
0.350kapitalistický11913 SGWaAP
0.361kapitalizmus65672 SGWaAP
0.436kapitalistické3053 SGWaAP
0.440buržoázna6997 SGWaAP
0.441vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.451totalitná8415 SGWaAP
0.470imperialistická2821 SGWaAP
0.486beztriedna1089 SGWaAP
0.486globalizovaná1490 SGWaAP
0.490otrokárska1666 SGWaAP
0.510kapitalista14057 SGWaAP
0.513oligarchia6822 SGWaAP
0.519pseudodemokracia407 SGWaAP
0.525socializmus107795 SGWaAP
0.529buržoázia8590 SGWaAP
0.530socialistická61784 SGWaAP
0.534plutokracia553 SGWaAP
0.535postkomunistická9553 SGWaAP
0.538kolektivizmus1831 SGWaAP
0.542proletariát6763 SGWaAP
0.543imperializmus6287 SGWaAP