Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kapitalista14057 SGWaAP
0.276vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.355buržuj1376 SGWaAP
0.409kapitalizmus65672 SGWaAP
0.427otrokár4337 SGWaAP
0.433kapitalistický11913 SGWaAP
0.433imperialista2426 SGWaAP
0.442proletariát6763 SGWaAP
0.443proletár3082 SGWaAP
0.467vykorisťovať3211 SGWaAP
0.483veľkokapitál675 SGWaAP
0.483komunista120716 SGWaAP
0.488etatista1066 SGWaAP
0.489chamtivec1584 SGWaAP
0.489marxista5377 SGWaAP
0.510kapitalistická11577 SGWaAP
0.519sionista5471 SGWaAP
0.522oligarchia6822 SGWaAP
0.527kapitalisticky718 SGWaAP
0.527zbohatlík6234 SGWaAP
0.530oligarcha22234 SGWaAP
0.531vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.534vydriduch825 SGWaAP
0.535byrokrat6805 SGWaAP
0.539námezdný876 SGWaAP