Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kancelár17855 SGWaAP
0.469spolkový_kancelár2860 SGWaAP
0.523prefekt7832 SGWaAP
0.540prímas2456 SGWaAP
0.549ríšsky_kancelár731 SGWaAP
0.555ministerský15037 SGWaAP
0.577prelát4112 SGWaAP
0.586Helmut_Kohl2022 SGWaAP
0.587miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.595Schröder6822 SGWaAP
0.598Gerhard_Schröder2196 SGWaAP
0.601hajtman4152 SGWaAP
0.606rakúsky_kancelár1975 SGWaAP
0.609arcibiskup91698 SGWaAP
0.610kancelár_Helmut1229 SGWaAP
0.611krajinský8690 SGWaAP
0.617monsignor3388 SGWaAP
0.622pobočník5127 SGWaAP
0.626kancelár_Gerhard2376 SGWaAP